skip to main content
Ga naar de homepage
EN

Stakeholder analyse

Stakeholder analyse

Een goede analyse van alle stakeholders (en hun waarden) die betrokken zijn of belang hebben bij het innovatieve concept is van groot belang. Niet alleen om de waardepropositie scherp te krijgen maar ook voor het creëren van draagvlak en het boosten van de innovatie met behulp van standaardisatie.

Met behulp van het Business Model Canvas worden de belangrijkste stakeholders ook in kaart gebracht en op basis van daarvan wordt het business model ontwikkeld. Lees hier meer over Business Model Canvas.

NEN voert zelf stakeholderanalyses uit als onderdeel van een standaardisatietraject en maakt daarbij gebruik van een geavanceerd AI–tool ontwikkeld door Brainial die ook beschikbaar komt voor derden.

Verder beschikt NEN over een excel-tool voor het uitvoeren van een stakeholderwaardenanalyse die ook als input kan dienen voor de waardepropositie.