skip to main content
Ga naar de homepage
EN

Case study Locator GMBH

Case study Locator GMBH

Locator GmbH biedt een ingebed locatieplatform (hardware en software), dat een robuuste, energiezuinige locatieservice mogelijk maakt. Het bedrijf is al zo’n 25 jaar actief in de ICT-sector. Locator heeft ongeveer 25 werknemers en het productportfolio bestaat uit draadloze IC-modules, tags, ankers en software voor locatiemotoren. De marktsituatie van het bedrijf is zeer dynamisch en vertoont een hoog innovatiepotentieel. Bovendien zijn formele en niet-officiĆ«le normalisatiedocumenten en normen van groot belang in de branche.

Het bedrijf patenteerde zijn embedded locatieplatform, dat ook is gestandaardiseerd in IEC / ISO 24730-5: Real-Time Locating System (RTLS) -luchtinterface (global tracking). Het bedrijf koos voor een gemengde aanpak die formele standaardisatie en patentering combineert.

Waarom deze keuze?

Het bedrijf heeft om twee redenen een dergelijke keuze gemaakt: ten eerste om exclusieve rechten te waarborgen en licentie-inkomsten te genereren, met name uit normalisatieactiviteiten (via Standard Essential Patents (SEP’s)), en ten tweede om een brede verspreiding van de gepatenteerde technologie van het bedrijf te bereiken en nieuwe markten te veroveren.

De CEO van het bedrijf zei in dit verband: “We hebben intellectueel eigendom ontwikkeld en we wilden er de standaard van maken”. Daarnaast is het doel van het bedrijf “om niet alleen het octrooi te schrijven, maar ook om de strategie eromheen te ontwikkelen. Ik vraag me af, wat is de algemene strategie voor innovatie? Het bestaat uit zowel patenten als standaarden”.

In dit geval is de technologie octrooieerbaar. De octrooiportefeuille omvat de uitvindingen en vormt een belangrijke troef van de onderneming om investeerders aan te trekken. Vanwege de omvang zijn de middelen van het bedrijf beperkt en is er behoefte aan geld voor externe investeringen. Investeerders moesten overtuigd zijn van de normalisatieactiviteiten. In de woorden van de CEO: “Patenten zijn over het algemeen nodig wanneer ik investeerders zoek. Tot nu toe lukte het me niet om investeerders enthousiast te maken voor mijn bedrijf, door te dringen op standaardisatie.”

Al met al was IP-bescherming essentieel voor Locator GmbH, hoewel het bedrijf niet in staat zou zijn om octrooi-inbreuken te bestrijden. Standaardisatie werd gebruikt als hulpmiddel om de gepatenteerde technologie op internationaal niveau (SEP) te verspreiden. Het essentiƫle octrooi werd in licentie gegeven onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden (FRAND).

Het belang van normalisatie bij het bereiken van internationale acceptatie van de technologie wordt door de CEO als volgt samengevat: “Ik kies de landen niet vanwege de normalisatieactiviteiten, maar ik gebruik standaardisatie om de landen te benaderen.”