skip to main content
Ga naar de homepage
EN

E-learning

E-learning

Leer van de stappen die onze onderzoekster zet om haar idee met behulp van normalisatie naar de markt te brengen.

Idee en uitvoering

Elk product begint met een idee: een onderzoeker ontdekt iets en heeft een innovatief, nieuw en revolutionair idee. Dit idee moet een marktrijp product worden, maar dat is niet eenvoudig: zonder alle benodigde kennis kan het idee niet makkelijk en zonder problemen worden geïmplementeerd.

De volgende video laat zien hoe de onderzoekster haar doel bereikt en erin slaagt haar idee op de markt te brengen.

Normen besparen tijd en geld

Hoe gaan normen en innovatie samen? Normen bevatten gestructureerde kennis uit de praktijk: de ‘state-of-the-art’. Met hun hulp bespaart de onderzoekster tijd en geld tijdens de productontwikkeling, omdat ze eerder door anderen gemaakte fouten, vermijdt. Dit verhoogt de efficiëntie en helpt om haar marktpositie te versterken. Bovendien zorgen normen voor de wereldwijde compatibiliteit van haar product.

De volgende video laat zien hoe de onderzoekster haar doel bereikt en erin slaagt haar idee op de markt te brengen.

Toepassing van normen

De onderzoekster krijgt bij het zoeken naar de normen die ze nodig heeft ondersteuning van NEN. Dankzij het advies dat ze heeft gekregen, kan ze zich concentreren op de inhoud van haar project.

Omdat normen altijd de state-of-the-art kennis bevatten en toekomstgericht zijn, kan de onderzoeker ook nieuwe ontwikkelingen in haar product integreren. Kijk daarvoor naar de volgende video.

Actief bijdragen aan standaarden

Na het implementeren van haar idee kan de onderzoekster ontspannen of bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe normen, b.v. voor interfaces voor haar product. Dat is dé kans om de normen van morgen te definiëren en het product daarmee een boost te geven. Trouwens, iedereen kan dit doen en bijdragen aan nieuwe normen. In de volgende video wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Andere cases

Bekijk ook de andere video’s op deze pagina en zie hoe andere bedrijven, startups en uitvinders gebruik maken van normen.