skip to main content
Ga naar de homepage
EN

Databank octrooidocumenten

Databank octrooidocumenten

In de databank Espacenet vindt u een groot deel van de wereldwijde octrooidocumenten: ruim 110 miljoen uit meer dan 90 landen. Deze documenten beschrijven de techniek van uitvindingen. Ook vindt u er de namen van uitvinders en bedrijven die zich daarmee bezighouden. Espacenet is gratis toegankelijk.

Lees over het gebruik van espacenet meer op deze pagina van RVO.

Het zoeken naar octrooien is niet eenvoudig. RVO kan u daarbij assisteren. Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor een handleiding van espacenet.