skip to main content
Ga naar de homepage
EN

Kosten normalisatie

Kosten normalisatie

Met de normalisatiestappen die u zet nemen de onzekerheden af! Immers, de marktacceptatie neemt toe bij een nieuw of aangepast normproduct, knelpunten worden weggenomen of voorkomen en bij de vaststelling van de standaardisatiemogelijkheden wordt ook gekeken naar de afstemming en wederzijdse relatie met bescherming IE, met geheimhouding en met de strategie van uw bedrijf. 

Hef feit dat onzekerheden afnemen heeft waarde voor uzelf maar ook voor klanten, leveranciers maar ook voor investeerders. Al deze partijen hebben baat bij heldere definities en eisen die zijn vastgelegd in normen. Als u voldoet aan de normen dan geeft dat stakeholders het vertrouwen dat een product goed en kwalitatief betrouwbaar is. Is het product beter dan bestaande alternatieven dan creëert u extra meerwaarde.

De kosten van de ontwikkeling van een NEN Spec hangen af van de rol en input van de concepthouder (en de betrokken experts) en liggen tussen 5.000 en 15.000 euro. De jaarlijkse kosten van een stoel in een normcommissie verschillen, maar liggen vaak in een range tussen 1.500 – 3.000 euro.

Voor de financieringsmogelijkheden van deze kosten is het verstandig te kijken naar alle stakeholders die waar uw innovatie meerwaarde voor creëert. NEN denkt graag met u mee! Overigens kan ook een van de mogelijkheden zijn dat wij doorverwijzen naar een van onze partners of andere relevante partijen in ons netwerk.