skip to main content
Ga naar de homepage
EN

Marktintroductie

NENnovation funnel Marktintroductie

In deze fase wordt toegewerkt naar de marktintroductie. Het product of de dienst is technisch zo goed als gereed. De voorbereidingen zijn getroffen, het businessplan wordt afgerond, investeerders zijn of worden nog geworven.

Voldoe aan de geldende regels en normen!

Belangrijk is natuurlijk dat uw bedrijf en innovatie voldoet aan de geldende regels, eisen en normen. Vaak is certificering daar een bewijs van en dat geeft vertrouwen bij uw klanten en andere stakeholders.

Ga aan de slag met normalisatie!

Normen en normalisatie kunnen het draagvlak voor innovatieve concepten vergroten en de marktacceptatie een boost geven. Bepaal in overleg met NEN dus een goede normalisatie aanpak.

Een aangepaste of nieuwe norm zorgt voor transparantie en duidelijkheid bij marktpartijen en voor een stuk vertrouwen dat voor een innovatie heel nuttig is. Een aanscherping van eisen vast te leggen in een norm op basis van de prestaties van de innovatie kan zelfs tot een voorsprong leiden in de markt. Dat geldt ook voor een nieuwe NEN Spec die u mogelijk voor uw concept kunt opstellen.

Houd bij uw strategiebepaling rekening met normalisatie en bescherming van IE

De strategiebepaling zelf ligt vanzelfsprekend bij de ondernemer, maar het is wel van belang om in de strategievorming rekening te houden met de mogelijke normalisatie opties eventueel in combinatie met bescherming van het intellectuele eigendom.