skip to main content
Ga naar de homepage
EN

Oriëntatie

NENnovation funnel Oriëntatie

Om een innovatie succesvol te introduceren is het verkrijgen van marktacceptatie van essentieel belang. Dit betekent dat een innovatie aantoonbaar beter moet zijn dan wat er op dat moment op de markt te verkrijgen is. Ook is het belangrijk dat er vanuit de klant(en) bereidheid is de innovatie af te nemen en te gebruiken. 

Het succes van de innovatie kan enorm vergroot worden als u in vroeg stadium nadenkt over de wijze waarop normen een rol spelen óf kunnen spelen. Aspecten als kwaliteit, prestaties, veiligheid, duurzaamheid, interoperabiliteit, werkwijze etc. zijn in veel gevallen te herleiden tot specifieke afspraken die nationaal óf internationaal ontwikkeld zijn.

Het is belangrijk om in deze oriëntatiefase al goed na te denken over aspecten van normalisatie, zoals de vragen:

  • met welke regels, normen (standaarden) en eisen heb ik te maken bij de verdere ontwikkeling en commercialisering van mijn innovatieve concept?
  • hoe kan ik hieraan voldoen?
  • wat is the state-of-the-art op kennisgebied?

Door hier nu over na te denken en hier in het ontwerp rekening mee te houden, voorkomt u knelpunten in een latere fase van de innovatiefunnel.

Relatie met bescherming intellectuele eigendom

Ook de relatie met bescherming van het intellectuele eigendom (IE) is van belang. Vaak wordt hier al wel in een vroeg stadium over nagedacht en dat is ook van groot belang.

Maar denk dan ook na over regels, normen en eisen en kijk hierna ook naar relatie tussen normalisatie, bescherming van IE en geheimhouding, en hoe deze aspecten elkaar kunnen versterken.

Aan de slag!

Ga zelf aan de slag met de tools en stappen in deze NENnovation funnel of stel uw vraag aan NEN. Voorkom knelpunten op deze terreinen op een later moment in de innovaiefunnel en zie normalisatie als een kans!

NENnovation funnel