skip to main content
Ga naar de homepage
EN

Wat doet NEN?

NENnovation funnel Quickscan oriëntatie Wat doet NEN?

Goede afspraken over producten, werkwijzen en diensten zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding dan zijn ze zelfs van levensbelang. Denk maar eens aan veiligheid van speelgoed, brandveiligheid, duurzame energie of cyber security. Afspraken waar verschillende partijen het gezamenlijk over eens zijn, ofwel breed gedragen afspraken, maken internationale handel, innovatie, veiligheid, efficiëntie én duurzaamheid mogelijk.

Bij NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, verbinden we belanghebbenden en zorgen we ervoor dat zij komen tot afspraken. Die worden vastgelegd in normen en richtlijnen. Dit doen ze in nationale en/of internationale normcommissies.

We ondersteunen ook de toepassing en het gebruik van normen in de praktijk door middel van trainingen en bijvoorbeeld praktijkgidsen. In alle sectoren kom je normen tegen, we beheren er ruim 34.000. Dit zijn zowel Nederlandse, Europese als internationale normen.

Kijk verder op de www.nen.nl

Kijk verder op de www.nen.nl/innovatie voor een overzicht van onze activiteiten op het gebied van innovatie.