skip to main content
Ga naar de homepage
EN

Internationalisering

Internationalisering

Internationalisering en opschaling kunnen hand in hand gaan met standaardisatie. Door Nederlandse normen bijvoorbeeld om te zetten naar een Europese of internationaal normproduct, zal uw innovatie nog een verdere boost krijgen.  NEN heeft de middelen en contacten in huis om dit proces te ondersteunen en biedt een toegangspoort voor marktpartijen naar de internationale wereld van normalisatie. NEN helpt daarmee de exportkracht te bevorderen!

Overal worden afspraken gemaakt. Werden veel afspraken vroeger uitsluitend op nationaal niveau gemaakt en toegepast, tegenwoordig zijn er steeds meer Europese en mondiale normen van kracht. In Europa wordt gestreefd naar een vrij verkeer van goederen en diensten. Handelsbarrières worden onder meer weggenomen door de ontwikkeling van geharmoniseerde Europese normen. Het Europese normalisatienetwerk (CEN CENELEC) speelt hierin een centrale rol. Europese normen vormen een belangrijke basis voor de regelgeving van de Europese Commissie. ISO / IEC vervult enzelfde rol op mondiaal niveau.
NEN is het nationaal normalisatie-instituut en namens Nederland lid van alle Europese en mondiale normalisatienetwerken. NEN speelt een toonaangevende rol:

  • Op internationaal niveau behartigt NEN de belangen van de Nederlandse markt en u kunt daar gebruik van maken. NEN begeleidt diverse internationaal samengestelde commissies, waarin normen door belanghebbende partijen ontwikkeld worden.
  • Voor de normcommissies is NEN het aanspreekpunt in Nederland en faciliteert de Nederlandse inbreng. Wij informeren de Nederlandse markt vroegtijdig over nieuwe normontwikkelingsprojecten en stimuleren een actieve Nederlandse deelname. Nederlandse markpartijen kunnen hierdoor hun (internationale) doelstellingen realiseren.

Internationale afspraken op een rij

NEN ontwikkelt en beheert niet alleen nationale normen, maar is ook de toegangspoort tot Europese en mondiale normen. De meest voorkomende internationale afspraken op een rij.

Europese norm (EN)

Een Europese EN-norm is geldig voor alle Europese lidstaten. Normalisatie-instituten zijn verplicht de Europese normen nationaal over te nemen (implementatieplicht). Voor de Nederlandse markt dragen Europese normen dan bijvoorbeeld de codering NEN-EN. In Duitsland is dat DIN-EN.

Internationale norm (ISO of IEC)

Een internationale norm is ontwikkeld in internationaal verband bij ISO of IEC. Voor de mondiale normen geldt geen implementatieplicht in andere landen. De documenten die wel door Nederland zijn geaccepteerd, krijgen de codering NEN-ISO of NEN-IEC.

Sommige internationale normen zijn ook Europees geaccepteerd. Deze zijn herkenbaar aan de codering: NEN-EN-ISO.

Technische specificatie (CEN/TS of ISO/TS)

De Technical Specification (TS) wordt opgesteld voor voorlopige toepassing. De technische stand van zaken of de consensus is nog onvoldoende om een norm uit te brengen. Ook kan de Technical Specification worden gebruikt voor snelle tussentijdse publicatie van de resultaten van een normontwikkelingstraject.

Technisch rapport (CEN/TR of ISO/TR)

Een Technical Report (TR) heeft een informatief karakter. Het wordt uitgegeven als het wenselijk blijkt om bepaalde informatie, zoals technische gegevens of een inventarisatie van wettelijke regels en normen per land, beschikbaar te stellen.

Workshop afspraak (CWA of IWA)

Een CWA of een IWA wordt onwikkeld in een CEN (Europees) of ISO (internationaal) workshop. Deze workshops zijn open voor iedereen die interesse heeft om deel te nemen. CWA’s en IWA’s worden vaak opgesteld als voorloper van een EN- of ISO-norm.

Het kan ook zijn dat u juist belemmering ervaart van normen bij export. Lees dan hier verder en meld ons het probleem.

In het beoordelingsgesprek in de boosting fase zal NEN ook de eventuele stappen voor internationalisering met u bespreken. U kunt hier een beoordeling aanvragen.

Wilt u los daarvan meer weten over de internationale werkzaamheden van NEN stel uw vraag dan hier en wij zullen deze zo spoedig mogelijk beantwoorden