skip to main content
Ga naar de homepage
EN

Kennis en netwerken

Kennis en netwerken

Normen en normalisatie hebben ook een belangrijke rol als kennisbron en kenniskanaal en daarnaast een belangrijke rol voor het vormen, vergroten en benutten van netwerken. Beide aspecten dragen bij aan het vergroten van het gebruik van normen, van de kennis die daar onderdeel van is en van de impact als gevolg van het gebruik van de normen. Daarnaast spelen uw eigen commerciële overwegingen hier ook een rol.

De rol van normen als kenniskanaal en kennisbron

Als kenniskanaal of als kennisbron zijn de volgende aspecten relevant:

  • Vastleggen actuele (wetenschappelijke) kennis o.a. over de nieuwste technologische ontwikkelingen en toepasbaar maken via normen
  • Opname van normen in literatuurlijsten artikelen
  • Beschikbaar stellen van normen voor (wetenschappelijke) artikelen, promotie-onderzoek en case studies
  • Beschikbaarheid van alle normen via 1 database: NENconnect

Normalisatie als motor voor netwerken / kennisuitwisseling en commerciële contacten

Normalisatie heeft een belangrijke netwerkfunctie. Denk daarbij aan de volgende aspecten:

  • Verbreding van netwerken: benutten van de brede stakeholder vertegenwoordiging aan tafel in normcommissies
  • Collega experts aan tafel / betrekken / samenwerken / kennis delen
  • Uitbreiden en benutten van netwerken via commissies / commissieleden. Denk aan toegang tot / doorverwijzing naar kennisinstellingen, grote bedrijven, publieke instanties, etc.
  • Stimuleren van publiek-private samenwerking
  • Internationale verrijking / inzicht in andere culturen
  • Organisatie van en deelname aan netwerkbijeenkomsten rond thema’s / kennisvelden / normen