skip to main content
Ga naar de homepage
EN

Levenscyclus technologie en type standaarden

Levenscyclus technologie en type standaarden

De inhoud van dit document is ontleend aan de ETSI publicatie ‘Understanding ICT Standardization: principles and practice’ van Dr. habil. Nizar Abdelkafi Prof. Raffaele Bolla Cees J.M. Lanting Dr. Alejandro Rodriguez-Ascaso Marina Thuns Dr. Michelle Wetterwald

Standaarden en standaardisatieactiviteiten kunnen effectief worden gerelateerd aan de levenscyclus van technologie, die uit vier fasen bestaat: introductie, groei, volwassenheid en achteruitgang. Er zijn drie soorten standaarden die tijdens deze fasen kunnen worden gebruikt. Anticiperende standaarden zijn toekomstgericht en lossen verwachte interoperabiliteitsproblemen op. Als zodanig kunnen ze de introductiefase van een technologie ondersteunen. Ondersteunende standaarden worden vastgesteld tijdens de groeifase en verbetering van een technologie of producten om de robuustheid en schaal van een overeengekomen of een dominant ontwerp te verbeteren. Responsieve standaarden worden gecreëerd aan het einde van technologieontwikkeling, tijdens de volwassenheids- en vervalfase. Hun doel is het oppikken en documenteren van best practices.

Lees hier meer voor een nadere toelichting