skip to main content
Ga naar de homepage
EN

Afstemming NEN Spec en octrooiprocedure

Afstemming NEN Spec en octrooiprocedure

De NEN Spec procedure kan worden afgestemd op de aanvraag van een octrooi. Daarmee wint u kostbare tijd! In onderstaand schema is aangegeven hoe beide procedures op elkaar zouden kunnen worden afgestemd. Daarbij verdient het aanbeveling om eerst een beoordelingsgesprek met NEN aan te vragen (en alle scans daarvoor te doorlopen) en meer inzicht te vergaren in de afweging tussen tussen stanaardisatie, patentering en geheimhouding. In het beoordelingsgesprek komen op basis van uw behoeften verschillende opties aan de orde. We werken daarbij samen met RVO.

Met een NEN Spec kan al worden aangevangen wanneer de uitkomsten van het nieuwheidsonderzoek bekend zijn. Dat laatste zegt iets over de patenteerbaarheid van uw concept. Vervolgens kan de NEN Spec er in theorie liggen op het moment dat het octrooi wordt verleend. Daarmee kunt u uw concept een flinke boost geven.

Heeft u vragen aarzel dan niet om deze te stellen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.