skip to main content
Ga naar de homepage
EN

Onderzoek en standaardisatie

Onderzoek en standaardisatie

De inhoud van dit document is ontleend aan de ETSI publicatie ‘Understanding ICT Standardization: principles and practice’ van Dr. habil. Nizar Abdelkafi Prof. Raffaele Bolla Cees J.M. Lanting Dr. Alejandro Rodriguez-Ascaso Marina Thuns Dr. Michelle Wetterwald

Standaardisatie en standaarden kunnen erg nuttig zijn tijdens het onderzoeksproces. De resultaten van het onderzoeksproces kunnen door het standaardisatieproces worden gebruikt om nieuwe standaarden op te stellen. Andersom is ook mogelijk, omdat standaarden input kunnen leveren voor het onderzoeksproces. Daarom is er een recursieve kennisstroom van standaardisatie naar onderzoek. Het onderzoeks- en innovatieproces bestaat uit vijf verschillende fasen: puur fundamenteel onderzoek, gericht fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek, experimentele ontwikkeling en kennisdiffusie. Deze fasen worden ondersteund door verschillende soorten standaarden.

  • Terminologiestandaarden vergemakkelijken efficiënte communicatie en zijn vereist bij zowel fundamenteel onderzoek als bij de overdracht van kennis naar gericht fundamenteel onderzoek.
  • Meet- en teststandaarden kunnen worden gebruikt om te controleren of aan specifieke eisen zoals prestatiecriteria is voldaan, terwijl de vergelijkbaarheid van de resultaten wordt gegarandeerd.
  • Interfacestandaarden maken interoperabiliteit van componenten mogelijk.
  • Compatibiliteit, kwaliteit en variëteit verminderende standaarden ondersteunen de diffusie.

Lees hier meer voor een nadere toelichting

Voor meer informatie over onderzoek, onderzoeksprojecten en standaardisatie zie ook standardsplusinnovation