skip to main content
Ga naar de homepage
EN

Voldoen aan de eisen, certificaten en keurmerken

Voldoen aan de eisen, certificaten en keurmerken

Het is van belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium vaststelt welke regels en standaarden relevantie hebben voor uw concept en aan welke eisen uw concept moet voldoen.

Als u vervolgens aan uw potentiële klanten – via certificering – kunt aantonen dat u voldoet aan de verschillende regels en standaarden dan schept dat het noodzakelijke vertrouwen dat u nodig heeft voor de marktacceptatie van uw product.

Voorkom knelpunten

Houd daarom in een zo vroeg stadium van het ontwikkelingsproces al rekening mee met de relevante regels en eisen zodat u naderhand niet tegen knelpunten oploopt en bijvoorbeeld blijkt dat compliance met een bestaande norm lastig aantoonbaar is. Bijvoorbeeld omdat de meetmethoden die in de standaard zijn opgenomen niet geschikt zijn voor het meten van de prestaties van uw product. U kunt vervolgens wel op basis van het gelijkwaardigheidsprincipe een eigen meetmethode ontwikkelen, maar dit kost tijd. Als een nieuwe methode noodzakelijk is kies er dan voor om al in een zo vroeg mogelijk stadium deel te nemen aan een normcommissie om zo de standaard vie deze route aan te kunnen passen.

Voordelen van een certificaat of keurmerk

Met een keurmerk of certificaat toont een organisatie aan dat haar product, systeem, persoon of proces aan een bepaalde norm voldoet. Vooral voor nieuwe producten is dit van groot belang!

Het geeft klanten het vertrouwen dat de organisatie de zaken goed op orde heeft. Het voorkomt dat iedere zakenpartner een eigen eisenlijst neerlegt en dit zelf moet komen controleren en het geeft de organisatie een betere concurrentiepositie.

Wat doet NEN?

Het doel van NEN is harmonisatie van kwaliteitsbeoordeling, zodat kwaliteit van processen, diensten, producten en personen in de verschillende sectoren op dezelfde manier beoordeeld wordt. Optimale transparantie van kwaliteit kan bereikt worden door certificatie. NEN ontwikkelt daar samen met de belanghebbende partijen de normen en certificatieschema’s voor.

Lees hier meer over certificaten en keurmerken of bekijk de video.

CE-markering

CE-markering is de combinatie van de letters CE (Conformité Européenne). CE-markering moet op een groot aantal producten worden aangebracht.

Voor diverse productgroepen zijn zogenaamde Nieuwe Aanpakrichtlijnen van kracht. Hierin worden essentiële eisen gegeven op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu waaraan deze producten moeten voldoen. De producten waarop deze richtlijnen van toepassing zijn, mogen alleen in de handel worden gebracht indien zij van een CE-markering zijn voorzien, hierin speelt CE-markering machinebouw ook een belangrijke rol. Klik hier voor een overzicht van producten waar CE-markering op van toepassing is.

Met het aanbrengen van de CE-markering op het product verklaart de fabrikant (of de importeur bij producten die zijn vervaardigd door een bedrijf buiten de EER) dat het product voldoet aan de essentiële eisen in de van toepassing zijnde richtlijn(en) en dat de relevante procedures om deze conformiteit vast te kunnen stellen zijn doorlopen.

NEN biedt diverse trainingen op het gebied van CE-markering en machineveiligheid. Klik hier voor een overzicht.

Lees hier meer achtergrondinformatie over CE-markering.

Of ga direct naar tools voor CE-markering.