skip to main content
Ga naar de homepage
EN

Voordelen standaardisatie

NENnovation funnel Uitgebreide searchtool Voordelen standaardisatie

Een norm biedt een oplossing voor een situatie / mogelijkheid die zich herhaald voordoet of zou kunnen voordoen. Iets wat eenmalig wordt gebruikt, hoeft niet te worden genormaliseerd. Het wordt immers toch niet door anderen gebruikt. Wel is denkbaar, dat ook enkelstuks producten zijn opgebouwd uit standaard onderdelen, en/of met gestandaardiseerde methoden worden gemaakt:

  • Een kleermaker, die maatkostuums maakt, neemt op standaardwijze de maat en zet daar op standaardwijze standaardknopen op.
  • Een schip wordt meestal op klantenspecificatie gemaakt, maar wel met gebruikmaking van genormaliseerde ontwerp- en vervaardigingsmethoden. Een scheepsbouwer maakt bijna-maatwerk voor elke afnemer, door de schepen samen te stellen uit standaardmodules, waarbij hij per module enkele varianten geeft, bijvoorbeeld een aantal types stuurhutten, een aantal roeren, enz.

Door gebruik van standaardmethoden en standaardelementen is dus verregaande aanpassing aan een grote verscheidenheid aan klantenwensen mogelijk, zonder dat de producten te duur worden.

Danish Standards Foundation (2015), A World Built on Standards – A Textbook for Higher Education

Voordelen voor producenten

De belangrijkste voordelen van normalisatie voor producenten zijn:

Betere bedrijfsvoering

Door gebruik te maken van standaardmethoden en standaardonderdelen, valt de bedrijfsvoering efficiënter in te richten.

Grotere marktacceptatie

Standaardisatie brengt continuïteit in wat het bedrijf doet en in het niveau waarop het dat doet. De klant weet daardoor waar hij aan toe is. Dat schept vertrouwen.

In dit verband gaat het ook om de “samenwerking” van de producten die het bedrijf levert met de omgeving waarin deze producten worden gebruikt. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het filmrolletje in een camera, of aan een draagbare telefoon die niet gestoord wordt, zelf geen storing veroorzaakt en niet kan worden afgeluisterd.

Voordelen voor afnemers

Voor afnemers zijn de belangrijkste voordelen van normalisatie:

Grotere zekerheid

De afnemer krijgt meer zekerheid, door continuïteit in het aanbod van de leverancier.

Lagere prijs

Uniforme massafabricage is uiteraard goedkoper dan maatwerk voor elke klant. Maar de markt wil verscheidenheid. In veel gevallen kan normalisatie zorgen voor “onderliggende eenheid”: als een auto niet tot onder de motorkap zou zijn genormaliseerd, zou de fabrikant niet een verscheidenheid aan types kunnen aanbieden voor een – gezien de technische hoogwaardigheid van het product – lage prijs. Hierbij valt te denken aan verschillen in bijvoorbeeld motorvermogen, aantal deuren, of kleur van de bekleding. Ook op andere manieren leidt normalisatie tot besparingen, bijvoorbeeld door betere aansluitbaarheid, minder voorraadkosten en minder materiaalverliezen.

Veiligheid

Veel productnormen bevatten veiligheidseisen en/of testmethoden om na te gaan of een product veilig is.

Voordelen voor houders van innovatieve concepten

Standaardisatie heeft belangrijke voordelen voor innovatieve concepten.

Vul de quick scans en boosterscan in en bepaal de standaardisatiepotentie van uw concept.

Om te bepalen wat standaardisatie en NEN voor uw concept kunnen betekenen start bij de quickscan van de oriëntatiefase.