skip to main content
Ga naar de homepage
EN

Commissiedeelname

Commissiedeelname

Bij het bepalen van de standaardisatieopties kijken we heel goed naar uw belang en de vraag hoe de voordelen van het vastleggen van afspraken in normen de marktacceptatie van uw innovatieve concept kunnen ondersteunen. Vanuit dat perspectief zijn de mogelijke voordelen van het maken afspraken (vast te leggen in een normproduct):

 • Erkenning in de markt en bij professionals
 • Effectiviteit en efficiëntie: afstemmen en vereenvoudigen
 • Betrouwbaarheid en eenduidige verwachtingen
 • Knelpunten branche (overstijgend) oplossen
 • Onderscheid in markt (bona- & malafide)
 • Zelfregulering: invloed invulling van de wetgeving
 • Waardevermeerdering van producten en diensten
 • Internationaal sneller vermarkten

Deze voordelen resulteren vaak in een groter vertrouwen bij gebruikers (marktacceptatie), een reductie van kostenreductie en in winstvergroting.

Voordelen commissiedeelname

Het aanpassen, nader detaileren of uitbreiden van een of meerdere bestaande normen vormen standaardisatie opties voor het stimuleren van de marktacceptatie van uw innovatief concept.

Door deelname in een normcommissie kunt u hier invloed op uitoefenen. Commissiedeelname heeft de volgende voordelen:

 • Informatie over relevante ontwikkelingen
 • Inhoud normen zelf bepalen
 • (Inter)nationaal netwerken en profileren
 • Meewerken aan innovatie
 • Kennisopbouw en -ontwikkeling

Ook u kunt dus meepraten over de inhoud van een norm. Via NEN, al 100 jaar hét kennisnetwerk voor normalisatie, werkt u met andere partijen aan nieuwe nationale en internationale normen.

NEN brengt belanghebbende partijen bij elkaar om gezamenlijk toepasbare afspraken te maken en faciliteert de implementatie hiervan. NEN biedt daarmee een toegangspoort voor marktpartijen richting internationale besluitvorming en versterking van de exportkracht.

Stappen normontwikkeling

Aanleiding is vaak een verzoek vanuit de nationale of internationale markt, maar kan ook een eigen initiatief vanuit NEN zijn. NEN zoekt samen met marktpartijen het antwoord op vragen als:

 • Welke organisaties hebben een belang bij het onderwerp?
 • Wat willen partijen met afspraken bereiken?
 • Welke behoeften, ontwikkelingen en discussiepunten kenmerken de markt?
 • Wat voor relevante wet- en regelgeving en normen zijn er?
 • Welke eisenstellende afspraken of keurmerken zijn er?
 • In welke mate hecht de Nederlandse markt belang aan een actieve rol in de ontwikkeling van nationale, Europese of mondiale normen?

Bij een positieve conclusie wordt normontwikkeling gestart, waarbij keuze is uit verschillende mogelijkheden. Lees hier meer over de verschillende typen afspraken.

Een andere mogelijkheid is dat uw innovatieve concept tot een onderwerp behoort waarin normalisatie nog geen of een beperkte rol speelt.
Met een verkenning brengt NEN in dat geval de toegevoegde waarde en mogelijkheden van normalisatie in kaart. Een voor hand liggend optie in dat geval is het opstellen van een NEN Spec. Lees hier meer over de NEN Spec.

Kosten deelname

Het ontwikkelen van normen is niet gratis. De financiering van de activiteiten rondom normontwikkeling in een normcommissie wordt bepaald door de stakeholders. Gezamenlijk beslissen zij over de inzet van NEN en de verdeling van de bijbehorende kosten. Deze worden vaak door de deelnemende partijen gedeeld overeenkomstig het belang dat men heeft bij het maken van de norm(en).

De jaarlijkse kosten van een stoel in een normcommissie verschillen, maar liggen vaak in een range tussen 1.500 – 3.000 euro. De kosten van de ontwikkeling van een NEN Spec hangen af van de rol en input van de concepthouder (en de betrokken experts) en liggen tussen 5.000 en 15.000 euro.

Aangezien innovatieve producten via commissiedeelname een boost kunnen krijgen, ligt het in de lijn om ook investeerders of bijvoorbeeld klanten te betrekken bij de financiering van de normalisatiewerkzaamheden van NEN. Immers, via normalisatie nemen de onzekerheden voor deze partijen af en dat is ook wat waard.

NEN kan u ondersteunen bij het inzichtelijk maken van de voordelen en toegevoegde waarde van normalisatie.

Stel uw vraag of vraag om een beoordeling.