skip to main content
Ga naar de homepage
EN

Standaardisatie opties

Standaardisatie opties

Patentering en standaarden zijn beide tools om innovatieve concepten te stimuleren. Ze kunnen los van elkaar worden gebruikt, maar ze kunnen ook van invloed zijn op elkaar.

Uw innovatieve concept kan een belangrijke boost richting markt krijgen door een slimme aanpak te bepalen waarin de voordelen van standaardisatie en – indien relevant – van patentering / bescherming van IE worden benut. Het is van belang een goede afweging te maken met betrekking de vraag hoe deze aspecten zich tot elkaar verhouden en hoe zij elkaar kunnen versterken.

NEN kan u ondersteunen bij het vaststellen van de standaardisatiemogelijkheden en bij het maken van de afweging tussen standaardisatie, bescherming en geheimhouding.

Mogelijke standaardisatieopties zijn:

 • aanpassen / aanscherpen van bestaande normen. Bijvoorbeeld door het toevoegen van een bepalingsmethode waarmee de prestaties van uw concept ook kunnen worden vastgesteld. Of door de minimale prestatie-eisen te verhogen mogelijk gemaakt door een innovatief kenmerk van uw concept.
 • het ontwikkelen van een nieuwe standaard. Dit speelt wanneer de innovatieve aspecten van uw concept zó nieuw zijn dat u met bestaande normen niet uit de voeten kunt.

Het aanpassen / aanscherpen van bestaande normen kunt u beïnvloeden door deel te nemen in de relevante normcommissie. Er zijn veel voordelen voor commissiedeelname.

Speciaal voor innovatieve concepten biedt NEN een fast track procedure, waarmee in een relatief kort tijdbestek tot een normdocument – de NEN Spec – kan worden gekomen. Het proces van de realisatie van een NEN Spec kan eventueel worden afgestemd op de procedure van een octrooiaanvraag.

Voor nieuwe (industriële) ontwerpen speelt bij uitstek de vraag: wat kan worden beschermd, aan welke eisen moet zijn voldaan, wat zijn standaardisatiemogelijkheden?

Daarnaast kunnen de volgende vragen van belang zijn voor het bepalen van de juiste opties:

 • zijn er bestaande standaarden of standaardisatie activiteiten die state-of-the-art kennis bevatten die van belang is voor de ontwikkeling
 • zorgt uw concept voor een integratie van subcomponenten in bestaande systemen?
 • biedt u met uw concept een oplossing die interoperabiliteit creëert tussen verschillende componenten?
 • wilt u een keurmerk, kwaliteitskenmerk en/of certificaat toekennen aan uw concept?
 • zijn compatibiliteit en/of interoperabiliteit van belang voor een succesvolle commercialisering van uw concept?
 • moet uw concept voldoen aan EU-richtlijnen of regelgeving waaronder CE-markering?
 • is uw concept van belang voor openbare aanbestedingen?
 • heeft uw concept Europese of internationale marktpotentie?
 • vormen compatibiliteit, interoperabiliteit, open source en/of vergelijkbaarheid succesfactoren voor uw concept?

U kunt NEN daarvoor om een beoordeling vragen. Voor een volledig beeld en voor een goede voorbereiding willen wij u  vragen  de scans te doorlopen en vervolgens het beoordelingsformulier in te vullen. U wordt vervolgens door NEN benaderd en eventueel uitgenodigd voor een gesprek. Op basis daarvan voeren we een verkenning uit, brengen we de mogelijkheden in kaart en bepalen we gezamenlijk de vervolgstappen.